СОЦИАЛНА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Корпоративната социална отговорност е област на активна работа за Pyramis – съвременна гръцка компания с репутация и обхват на многонационална група. Тя отразява възгледите на компанията относно нейното балансирано финансово, социално и екологично влияние.

 

Следвайки тази политика, Пирамис Металургия АД е посветена на това да предлага на своите клиенти продукти, които изцяло отговарят на високите стандарти за качество, като използва производствени методи, гарантиращи здравето и безопасността на служителите, както и защитата на околната среда. За тази цел Pyramis е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 – EMAS, както и OHSAS 18001.

Вярна на своята мисия, още от самото си основаване компанията съвестно подкрепя своите отдели по „Човешки ресурси“ при всеки възникнал в тази връзка въпрос, непрестанно обслужва клиентите си по възможно най-добрия начин, докато същевременно се фокусира върху нуждите на своите партньори и тяхното удовлетворение. Едновременно с това участието на Pyramis в каузи, свързани с околната среда и общността, е от ключово значение.

Concisely, Pyramis Social Corporate Responsibility is focused on the below basic fields: