Pyramis Group


Сертифициране
Качество на продуктите

"Компанията е отдадена на стремежа да предостави най-високо качество във всичките си продукти, притежаващи сертификат CE. Придържа се към система за управление на качеството, която съответства на ISO 9001:2015, като така гарантира високи стандарти за качество за всички свои продукти и процеси, а основната цел е удовлетворението на клиентите. "
Система за управление по отношение на околната среда, съответстваща на ISO 14001:2015, която е гаранция за оперативни и управленски усилия за предотвратяване на замърсяването, постоянно подобрение на нашите екологични резултати и спазване на приложимите закони за околната среда.
Освен това Pyramis съблюдава система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 45001:2018, която предлага рамка за намаляване на риска на работното място по проактивен начин, както и за осезаемо подобряване на здравето и благосъстоянието в работната среда.
Не на последно място Pyramis оценява и се справя със заплахите за сигурността в момента на тяхното възникване във веригата за доставки съгласно ISO 28000:2007.

 
Сертифициране
ISO 9001:2015

Система за управление на качеството

ISO 14001:2015

Система за управление по отношение на околната среда

ISO 45001:2018

Система за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 28000:2017

Система за управление на сигурността във веригата за доставки