Възможности за кариера

За PYRAMIS хората са най-ценният капитал. Персоналът на компанията работи в една изключително успешна и организирана среда, която зачита индивидуалността и различността. Работните отношения пораждат взаимно уважение, доверие и екипност.

Ако и вие търсите една приятна, приятелска, но и динамична работна среда и искате да станете член на екипа на PYRAMIS...
...Тогава ни изпратете вашата автобиография!
За разяснения или допълнителна информация относно отдел човешки ресурси:


Завод – Офиси – Showroom
17 икм. Солун- Серес
ПК 10 278
Гр.Солун 541 10
Тел. +30 23940 56 724
Факс. +30 23940 71 319
Email:hr@pyramis.gr "ПИРАМИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Бул. Ботевградско шосе № 348
Гр.София 1839
БЪЛГАРИЯ
Тел. +35 92 97 90 831, +35 92 97 90 852
Факс. +35 92 97 90 649
Email: info@pyramis.bg