Вижте всички свободни работни места тук!
Възможности за кариера

За PYRAMIS хората са най-ценният капитал. Човешките ресурси на компанията работят в изключително достойна и организирана среда, която уважава личността и многообразието. Работните отношения се ръководят от взаимно уважение, доверие и работа в екип. Ако и вие търсите приятна, приятелска, но и динамична работна среда и желаете да станете част от екипа на PYRAMIS, то изпратете ни вашето CV, като цитирате кода на позицията.


Email:hr@pyramis.gr
There are no open job positions at the moment