PYRAMIS METALLOURGIA A.E.  Политика за поверителност в съответствие с GDPR (Общ регламент за защита на личните  данни)
 
Въведение
 
За нас
Настоящата политика за поверителност важи за уебсайтовете (наричани по-долу „Сайтове”), управлявани от PYRAMIS METALLOURGIA AE (PYRAMIS), както и за обработката на лична информация от Pyramis, както е предвидено в настоящата политика за поверителност. За целите на тази политика PYRAMIS определя понятието "посетител" като физическо лице, което посещава този уебсайт
За PYRAMIS, неприкосновеността на личния живот и сигурността на посетителите на нашия уебсайт са от първостепенно значение. PYRAMIS се ангажира да защитава данните, които споделяте с нас. Политиката за поверителност обяснява как обработваната информация може  да бъде използвана, за да се идентифицират пряко или непряко личните данни на дадено лице, събирани чрез използването на уебсайта и платформата.
 
Всяка информация, съхранявана на уебсайта на PYRAMIS, се третира като поверителна. Цялата информация се съхранява сигурно и е достъпна само за оторизиран персонал. PYRAMIS прилага и поддържа подходящи технически, охранителни и организационни мерки за защита на личните данни срещу неоторизирана или незаконна обработка и употреба и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, кражба или разкриване на такива.
 
 
Събиране и използване
 
Посетителите
 
С посещението на уебсайта, вие се съгласявате със събирането и използването на вашите лични данни, както е описано тук. Ако не сте съгласни с посочените тук условия, , моля, не посещавайте този уебсайт. PYRAMIS може да събира и води отчет на посетителите на своя уеб сайт за целите на отчитането и статистиката, използвана като основа за маркетинг и разработване на уебсайта. Можем да регистрираме вашия IP адрес и да използваме "бисквитки". PYRAMIS може да добави информация, събрана чрез дейност за преглед на страници. Освен това, PYRAMIS може да събира и обработва всички лични данни, доброволно предоставени ни от вас във формулярите на нашия уебсайт, като например, когато се регистрирате за събития или за получаване на информация и бюлетини.
 
Такива лични данни могат да включват:
-           вашия IP адрес,
-           вашето име и фамилия
-           вашата електронна поща
-           стараната ви
-           вашата компания
-           вашия статус (дали сте физическо лице, търговец на дребно или производител)
 
Цел на обработката на лични данни
 
PYRAMIS събира данни чрез Google Analytics относно посещенията в уебсайта, включително броя на посетителите и посещенията, данните за географското местоположение, продължителността на времето, прекарано в сайта, страниците, върху които е кликнато или крайната точка, до която достига посетителят.
 
PYRAMIS използва събраните данни, за да комуникира с посетителите и да подобри уебсайта си, като анализира как посетителите се движат в уебсайта. В някои случаи PYRAMIS използва събраната нелична информация, за да подобри дизайна и съдържанието на Сайта и да персонализира опита на посетителя.
 
Споделяне на лични данни
 
Предоставената от Вас лична информация ще бъде достъпна за Pyramis, нашите свързани компании и доверени доставчици на услуги и контрагенти на трети страни за следните цели:
• за обработване на  запитвания, получени чрез Сайтовете
 
• за да ви регистрираме и да ви изпращаме бюлетини
 
• за провеждане на  пазарни проучвания и развитие на бизнеса
 
• за да ви предоставим информация за наши продукти и промоции, които може да ви интересуват
 
• във връзка с проучвания, свързани с нашите продукти и Сайтове
 
• всяка друга цел, посочена в момента, в който доброволно предоставите личната си информация
 
Маркетинг
 
• Понякога е възможно да използваме вашата лична информация, за да ви изпращаме автоматични имейл съобщения или маркетингови материали, отнасящи се до нашите услуги и услугите на трети страни доставчици, винаги с вашето предварително съгласие. Тези имейл съобщения може да съдържат функции, които ни помагат да се уверим, че сте получили и сте успели да отворите съобщението.
• Можете да се откажете от получаването на такива маркетингови имейли по всяко време, безплатно, като отговорите на съобщението с "отказвам се" в заглавния ред или като следвате инструкциите дадени във всяка маркетинг кореспонденция.
 
Бисквитки
 
"Бисквитките" са малки пакети от информация, изпратени от уебсайта до твърдия диск на посетителя. "Бисквитките" не могат да се използват за стартиране на програми или за предаване на вируси на вашия компютър. Когато продължавате да използвате уеб сайта, приемате поставянето на "бисквитки" на устройството си. Ако решите да не приемате нашите "бисквитки", не можем да гарантираме, че вашият опит ще бъде толкова задоволителен и пълноценен.
 
 
 
Връзки към други сайтове
 
Моля, имайте предвид, че , посетителите на  нашия сайт могат да следват връзки към други сайтове, които са извън нашата сфера на влияние. PYRAMIS не носи отговорност за съдържанието или декларацията за поверителност на тези сайтове.
 
Обработка в Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 
От 25 май 2018 г. Директива 95/46 на ЕС и местното законодателство, основано на директивата, ще бъдат заменени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и по отношение на  свободното движение на такива данни, известен като Общ регламент за защита на данните (GDPR). PYRAMIS обработва лични данни, съгласно разпоредбите на директивата и регламента GDPR:
PYRAMIS се придържа към Директива 95/46 / EC от 1995 г. и GDPR от 25 май 2018 г. Следователно всички данни, събрани от PYRAMIS чрез покани, регистрации или проучвания ще бъдат съхранявани само и изключително в сигурно хостинг оборудване.
 
PYRAMIS има споразумение за обработка на данни със своя доставчик, което гарантира спазването на директивата. Целият хостинг се извършва в съответствие с най-строгите правила за сигурност.
 
Съхраняване  и заличаване
 
PYRAMIS няма да съхранява данни по-дълго от необходимото, за да изпълни целите, за които те са събрани или ще процедира в съответствие с действащите закони и подзаконови разпоредби. Що се отнася до данните на ответната страна, PYRAMIS упражнява контрол върху целта за събиране на лични данни и продължителността на тяхното съхраняване.
 
Приемане на тези условия
 
Приемаме, че всички посетители на нашия уебсайт, поддържан от PYRAMIS, са прочели внимателно този документ и са съгласни с неговото съдържание. В случай, че не сте съгласни с тези правила за поверителност, трябва да се въздържате от използването на уебсайта и платформата ни. При необходимост си запазваме правото да променяме нашата политика за поверителност. В случай, че продължавате да използвате уебсайта на PYRAMIS, след като сте били информирани за евентуални промени в условията от този характер, това предполага че приемате ревизираната политика за поверителност.
 
Правно задължение за разкриване на лична информация
 
Ние може да разкрием личната информация на потребителя без неговото/ нейното предварително съгласие, само когато имаме основание да смятаме, че разкриването на тази информация е необходимо за установяване на самоличността, за контакт или за започване на съдебно производство срещу лице или лица, за които има съмнение, че са нарушили права или имущество, собственост на PYRAMIS, или на други, които биха могли да бъдат засегнати от дейностите на потребителя или на лица, които биха могли (умишлено или по друг начин) да нарушат тези права и имущество. Имаме право да разкриваме лична информация, когато имаме основателна причина да смятаме, че това се изисква от закона.
 
За повече информация
Ако имате допълнителни въпроси относно данните, съхранявани от PYRAMIS или как се използват, моля свържете с нас на адрес:  marketing@pyramis.gr