Плот с котлони 29IΝ 245 индукционни


Плот с котлони 29IΝ 245 индукционни

КОД НА ПРОДУКТА034023701
Видиндукция
Размери290 x 520 x 61 mm
НИВА ЗА ИНТЕНЗИВНОСТ НА РАБОТА9
КОТЛОНИзона Induction
∅18cm – 1800/2000W (Booster),
∅16cm – 1200/1500W (Booster)
ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПРЕЛИВАНЕда
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕда
ТАЙМЕРда