International (80X50) 2B

КОД НА ПРОДУКТА100104401
НА КОРИТОТО2
фамилен International