Sparta (62X50) 1B 1D

КОД НА ПРОДУКТА100125201
НА КОРИТОТО1
фамилен Sparta