г-н Николаос Бакацелос Председател на УС / CEO
г-н Илиас Сахинидис директорЗаместник председател на УС
г-жа Политими Бакацелу Член на УС
г-н Георгиос Бакацелос Член на УС
г-н Георгиос Цикулас Член на УС