КОД НА ПРОДУКТА140114103
РАЗМЕРИ НА КОРИТОТО340 x 400 x 150mm
ПОЛОЖЕНИЕ НА КОРИТОТОобратим / Без отвори
РАЗМЕРИ1200 x 600 x 55mm
ВИДCATEH
КОТЛОНИ1500W , 1500W
ИЗТИЧАНЕ60mm
Linear Drawing
Download